Χρώματα Αλκυδικά Technochrom

 • ANTICORROSIVE TAA2

  Αντιοξειδωτικό αστάρι κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες

 • QUICK DRYING PAINT TAX3

  Ταχυστέγνωτο αλκυδικό χρώμα με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

 • RED LEAD PRIMER TAA1

  Παραδοσιακό μίνιο μολύβδου

 • TECHNOLAC TAX2

  Τελικό αλκυδικό χρώμα με υψηλή στιλπνότητα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

 • VARNISH No 214

  Διαφανές άχρωμο αλκυδικό βερνίκι

 • TECHNOLUX

  Τελικό χρώμα αλκυδικής βάσης, γυαλιστερό, με πολύ υψηλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες