Χρώματα Εποξειδικά Technochrom

 • epocyd-101-ab

  EPOCYD 101 AB EA1

  Εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών.

 • epocyd-111-ab

  EPOCYD 111 AB EA2

  Εποξειδικό βερνίκι, δύο συστατικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι σε τσιμέντο ή ως βερνίκι σε ξύλο.

 • epocyd-121-ab

  EPOCYD 121 AB EX1

  Εποξειδικό τελικό χρώμα, δύο συστατικών.

 • epocyd-131-a

  EPOCYD 131 AB EX2

  Εποξειδικό τελικό χρώμα, δύο συστατικών. Πολύ ανθεκτικό.

 • epocyd-141-ab

  EPOCYD 141 AB

  Εποξειδικό τελικό χρώμα, δύο συστατικών κατάλληλο για εσωτερική βαφή δεξαμενής καυσίμου ή νερού χρήσης

 • epocyd-181-ab

  EPOCYD 181 AB

  Εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών. Εξαιρετική αντοχή απέναντι στη σκουριά.

 • epoxy-shop-primer-ab

  EPOXY SHOP PRIMER AB

  Αστάρι εποξειδικής βάσης, δύο συστατικών. Κατάλληλο για εφαρμογή μετά την αμμοβολή και για προστασία κατά την αποθήκευση μεταλλικών κατασκευών.

 • epocyd-141-ab-hi-bi

  EPOCYD 141 HI-BUILD AB

  Εποξειδικό τελικό χρώμα, δύο συστατικών. Για μεγάλο πάχος ανά στρώση.

 • technomatic-ab

  TECHNOMASTIC PRIMER AB

  Εποξειδικό αστάρι, δυο συστατικών, με υψηλά στερεά. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μαύρη λαμαρίνα καθώς επίσης σε φρεσκογαλβανισμένες επιφάνειες και αλουμίνιο.

 • no-img

  EPOXY PHENOLIC AB

  Τελικό εποξειδικό χρώμα, δύο συστατικών. Ανθεκτικό σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρελαιοειδή.