Χρώματα Υψηλής Θερμοκρασίας Technochrom

  • ALUMINIUM H.R. AL1

    Χρώμα αλουμινίου ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 200 οC

  • ALUMINIUM SUPER AL2

    Τελικό χρώμα αλουμινίου με βάση τη σιλικόνη, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 650oC

  • SILICON ACRYLIC ALS1

    Τελικό χρώμα με αντοχή σε θερμοκρασίες έως 210 οC