Εποξειδικά – Βιομηχανικά Δάπεδα

  • EPOCYD 141 HI-BUILD AB

    Εποξειδικό τελικό χρώμα, δύο συστατικών. Για μεγάλο πάχος ανά στρώση.

  • EPOCYD 935 AB

    Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών κατάλληλο για βιομηχανικά δάπεδα.