Εποξειδικά – Βιομηχανικά Δάπεδα

  • epocyd-141-ab-hi-bi

    EPOCYD 141 HI-BUILD AB

    Εποξειδικό τελικό χρώμα, δύο συστατικών. Για μεγάλο πάχος ανά στρώση.

  • epocyd-935-ab

    EPOCYD 935 AB

    Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών κατάλληλο για βιομηχανικά δάπεδα.