Ειδικά χρώματα Technochrom

 • INORGANIC ZINC ETHYL SILICATE IZ2

  Αστάρι, δύο συστατικών που εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες κατόπιν αμμοβολής και προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της σκουριάς

 • ALUMINIUM H.R. AL1

  Χρώμα αλουμινίου ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 200 οC

 • ALUMINIUM SUPER AL2

  Τελικό χρώμα αλουμινίου με βάση τη σιλικόνη, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 650oC

 • SILICON ACRYLIC ALS1

  Τελικό χρώμα με αντοχή σε θερμοκρασίες έως 210 οC

 • EPOXY SHOP PRIMER AB

  Εποξειδικό αστάρι για αποθήκευση και προστασία κατά την κατασκευή.

 • WASH PRIMER AB

  Προπαρασκευαστικό αστάρι, δυο συστατικών, για γαλβανισμένο σίδερο και μη σιδηρούχα μέταλλα

 • TRAFFIC PAINT

  Χρώμα διαγράμμισης