Ειδικές Χρήσεις

RUST STABIL

Υγρό καθαρισμού μεταλλικών επιφανειών

Το RUST STABIL είναι υγρό καθαρισμού μεταλλικών επιφανειών βάσεως ταννικού οξέος και ακρυλικής συμπολυμερούς διασποράς. Χρησιμοποιείται πάνω σε οξειδωμένες μεταλλικές επιφάνειες για τη μετατροπή και τον καθαρισμό της σκουριάς καθώς και πάνω σε επιφάνεια καθαρού μέταλλου (παρεμπόδιση της οξειδοαναγωγής).

Read more

PAINT STRIPPER

Διαβρωτικό, αφαιρετικό χρωμάτων

Tο PAINT STRIPPER είναι ένα ισχυρό διαβρωτικό, αφαιρετικό χρωμάτων ενός συστατικού. Σε ξύλο και μέταλλο μπορεί να αφαιρέσει και χρώματα 2 συστατικών.

Read more

TRAFFIC PAINT

Χρώμα διαγραμμίσεως υψηλής λευκότητας

Το TRAFFIC PAINT είναι χρώμα διαγραμμίσεως υψηλής λευκότητας, βάσεως αλκυδικών ρητινών, κατάλληλο για συνδετικό υλικό των γυάλινων σφαιριδίων. Παρέχει άριστη πρόσφυση, διάθλαση και αντανάκλαση. Είναι κατάλληλο για βαφή οδοστρωμάτων, τόσο ασφαλτικών όσο και σκυροδέματος

Read more