Ναυτιλιακά

WOOD PUTTY

Στόκος κυρίως για ξύλινες επιφάνειες

Το WOOD PUTTY είναι αλκυδικό πληρωτικό υλικό (στόκος) κατάλληλο κυρίως για ξύλινες επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό σε θαλάσσιο περιβάλλον και συνίσταται για χρήση σε ξύλινα σκάφη.

Read more

DECKFILLER 99

Εποξειδικός στόκος για καταστρώματα

Το DECKFILLER 99 είναι εποξειδικός στόκος δύο συστατικών χωρίς διαλυτικό. Όταν στεγνώσει πλήρως δημιουργεί ένα σκληρό, αδιαπέραστο υμένα υψηλής ικανότητας πρόσφυσης, ανθεκτικό στο νερό, τη βενζίνη, το πετρέλαιο και σε διαλύτες και διαλύματα χημικών. Eίναι εξαιρετικά κατάλληλο για ναυτιλιακή χρήση και ιδιαίτερα για πλήρωση και εξομάλυνση των ατελειών των καταστρωματών πριν την βαφή.

Read more

TECHNOPRIMOCON

Αστάρι βάσεως βινυλικών ρητινών

Το TECHNOPRIMOCON είναι αστάρι βάσεως βινυλικών ρητινών διαλύτου και χρησιμοποιείται ως σφραγιστικό (tie coat) για υφαλοχρώματα.

Read more

TECHNOTEX

Χρώμα βάσεως τροποποιημένων αλκυδικών ρητινών

Το TECHNOTEX είναι χρώμα βάσεως τροποποιημένων αλκυδικών ρητινών. Έχει μεγάλη στιλπνότητα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Συνιστάται ως τελικό χρώμα για μεταλλικές και άλλες επιφάνειες οι οποίες έχουν ασταρωθεί με RED LEAD PRIMER, ANTICORROSIVE ή άλλα αστάρια δύο συστατικών. Είναι ιδανικό για ναυτιλιακή χρήση.

Read more

TECHNOLAC ENAMEL

Χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών

Το TECHNOLAC ENAMEL είναι χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών, με υψηλή στιλπνότητα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Συνιστάται ως τελικό χρώμα για μεταλλικές και άλλες επιφάνειες οι οποίες έχουν ασταρωθεί με RED LEAD PRIMER, ANTICORROSIVE ή άλλα αστάρια αλκυδικής βάσης. Είναι πολύ ανθεκτικό σε θαλάσσιο περιβάλλον κάτι που το κάνει κατάλληλο για ναυτιλιακή χρήση. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικό χρώμα σε ξύλινες επιφάνειες ασταρωμένες με βελατούρα ή λευκό αστάρι.

Read more