Εσωτερικής Χρήσης

VINYLCO ECO

Πλαστικό, υδατοδιαλυτό χρώμα φιλικό στο περιβάλλον

Το VINYLCO ECO είναι πλαστικό, υδατοδιαλυτό χρώμα με βάση το P.V.A.-VEOVA, φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον. Προτείνεται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Έχει υψηλές αντοχές στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών και την κιμωλίαση, μεγάλη καλυπτική ικανότητα και είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε επιφάνεια

Read more

VINYLCO SUPER OPAL

Πλαστικό, υδατοδιαλυτό χρώμα με βάση το P.V.A.-VEOVA

Το VINYLCO SUPER OPAL είναι πλαστικό, υδατοδιαλυτό χρώμα με βάση το P.V.A.-VEOVA. Προτείνεται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Έχει υψηλές αντοχές στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών και την κιμωλίαση, μεγάλη καλυπτική ικανότητα και είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε επιφάνεια.
Τέσσερεις εβδομάδες μετά την εφαρμογή του είναι δυνατόν να πλυθεί με σαπούνι χωρίς κανένα κίνδυνο.

Read more

PRIMER VINYLCO

Υδατοδιαλυτό υπόστρωμα έτοιμο προς χρήση

Το VINYLCO PRIMER είναι έτοιμο προς χρήση υδατοδιαλυτό υπόστρωμα, βασισμένο σε καθαρή βυνιλική διασπορά. Είναι κατάλληλο για εσωτερική χρήση και έχει σκοπό τη μείωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί. Το αστάρι προσφέρει έτοιμη επιφάνεια για βαφή με βινυλικά χρώματα. Εφαρμόζεται γρήγορα και εύκολα.

Read more