Ενδιάμεσα / Τελικά

EPOCYD 121

Τελικό χρώμα κατάλληλο για πόσιμο νερό, τρόφιμα, πετρελαιοειδή και καύσιμα

Το EPOCYD 121 είναι τελικό χρώμα, εποξειδικής βάσης, δύο συστατικών. Προτείνεται για την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών και είναι πολύ ανθεκτικό στην έκθεση σε χημικά και στις καιρικές συνθήκες.
Επίσης είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό, τρόφιμα, πετρελαιοειδή και καύσιμα αεροπλάνων.

Read more

EPOCYD 141

Τελικό χρώμα εποξειδικής βάσης δύο συστατικών

Το EPOCYD 141 είναι τελικό χρώμα εποξειδικής βάσης δύο συστατικών.
Προτείνεται για την προστασία εσωτερικών επιφανειών.

Read more

EPOCYD 151 F

Τελικό χρώμα εποξειδικής βάσης κατάλληλο για χώρους αποθήκευσης τροφίμων

Το EPOCYD 151 F είναι τελικό χρώμα, εποξειδικής βάσης, δύο συστατικών. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην φθορά στο χρόνο και τις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι κατάλληλο για χώρους αποθήκευσης στερεών τροφίμων.

Read more

EPOXY PHENOLIC

Τελικό χρώμα εποξειδικής βάσης με μεγάλη αντοχή σε χημικά

To EPOXY PHENOLIC είναι τελικό χρώμα, εποξειδικής βάσης, δύο συστατικών, αποτελούμενο από εποξειδική φαινολική ρητίνη ως βάση και πολυαμίνη ως σκληρυντή. Σχηματίζει ένα σκληρό στρώμα μεγάλης αντοχής σε φθορά και μηχανική καταπόνηση, θαλασσινό νερό, καύσιμα, λιπαντικά και γενικά έχει μεγάλη αντοχή σε χημικά.

Read more

EPOXY VINYL

Τελικό χρώμα εποξειδικής βάσης με βινυλικό συμπολυμερές

Το EPOXY VINYL είναι τελικό χρώμα, εποξειδικής βάσης, δύο συστατικών, αποτελούμενο από ένα εποξειδικό πολυαμίδιο τροποποιημένο με βινυλικό συμπολυμερές για βελτίωση της αντοχής του στις καιρικές συνθήκες, ταχύτερο στέγνωμα, μεγαλύτερη ελαστικότητα και καλύτερη δυνατότητα επικάλυψης με άλλο χρώμα σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο απλό εποξειδικό χρώμα

Read more

TECHNODUR

Πολυουρεθανικό χρώμα, δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσης

Το TECHNODUR είναι τελικό πολυουρεθανικό χρώμα, δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσης με αλειφατικό σκληρυντή, με μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Διακρίνεται για την εξαιρετικά υψηλή αντοχή του σε θαλάσσιο περιβάλλον, νερό, κρούσεις, τριβές και στην ηλιακή ακτινοβολία.

Read more

TECHNODUR ACRYLIC HD

Πολυουρεθανικό χρώμα, δύο συστατικών, ακρυλικής βάσης

Το TECHNODUR ACRYLIC είναι τελικό πολυουρεθανικό χρώμα, δύο συστατικών, ακρυλικής βάσης με αλειφατικό σκληρυντή. Διακρίνεται για την αντοχή του σε τριβές, κρούσεις και στις καιρικές συνθήκες.

Read more

EPOCYD 141 HIGH BUILD

Τελικό χρώμα εποξειδικής βάσης με εξαιρετική αντοχή

Το EPOCYD 141 HIGH BUILD είναι τελικό χρώμα, εποξειδικής βάσης, δύο συστατικών. Προσφέρει ένα σκληρό ανθεκτικό υμένα με εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και φθορά στο χρόνο.

Read more

EPOCYD 131

Τελικό χρώμα με αντοχή σε θαλασσινό νερό και πετρελαιοειδή

Το EPOCYD 131 είναι τελικό χρώμα εποξειδικής βάσης, δύο συστατικών. Όταν σκληρυνθεί δημιουργεί ένα ανθεκτικό στρώμα με μεγάλη αντοχή σε μηχανικές φθορές, καταπονήσεις, αντοχή στο θαλασσινό νερό, καύσιμα αεροπλάνων, DIESEL και στα πετρελαιοειδή. Είναι πολύ ανθεκτικό σε χημικά και οργανικούς διαλύτες.

Read more

QUICK DRYING PAINT

Χρώμα το οποίο στεγνώνει εντός 5-10 λεπτών

Το QUICK DRYING PAINT είναι χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών, με υψηλή στιλπνότητα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, το οποίο στεγνώνει εντός 5-10 λεπτών. Χρησιμοποιείται για τη βαφή μεταλλικών αντικειμένων (π.χ. για φιάλες υγραερίου) διά εμβαπτίσεως ή διά ψεκασμού με αυτόματες μηχανές βαφής.

Read more