ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ

Η ΒEΛΑΤΟΥΡΑ είναι υψηλής ποιότητας υπόστρωμα για όλων των ειδών τις επιφάνειες και ειδικά για ξύλινες εξαιτίας της μεγάλης πρόσφυσης που έχει στο ξύλο. Τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο ώστε να δεχθεί την τελική γυαλιστερή, σατινέ ή ματ ριπολίνη. Έχει μεγάλη καλυπτική ικανότητα, στεγνώνει γρήγορα και δίνει μία συνεχή ημίστιλπνη επιφάνεια.

In the same category:

Comments are closed.