QUICK DRYING PAINT

Το QUICK DRYING PAINT είναι χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών, με υψηλή στιλπνότητα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, το οποίο στεγνώνει εντός 5-10 λεπτών. Χρησιμοποιείται για τη βαφή μεταλλικών αντικειμένων (π.χ. για φιάλες υγραερίου) διά εμβαπτίσεως ή διά ψεκασμού με αυτόματες μηχανές βαφής.

In the same category:

Comments are closed.